XI Śląski Turniej Golfa Olimpiad Specjalnych Mikołów 2019

20 maja 2019