Zatwierdzenie zmian w Statucie PZG

8 stycznia 2019

W dniu 13 grudnia 2018 r. Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził zmiany w statucie PZG uchwalone podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 26 maja 2018 r. Przedmiotowe zmiany zostały uprzednio zatwierdzone przez Ministra Sportu i Turystyki w drodze decyzji administracyjnej.

W załączeniu: