Uchwała nr 9/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Uchwała nr 9/2018

z dnia 27 lutego 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie podziału środków na poszczególne zadania w ramach dotacji FRKF

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

W nawiązaniu do Decyzji nr 9 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”, Zarząd PZG podjął uchwałę o przeznaczeniu całości przyznanej kwoty dofinansowania z FRKF w wysokości 250 000 zł na realizację szkolenia centralnego.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki