Uchwała nr 8/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 8/2018

z dnia 12 lutego 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie oceny okresowej pracowników Biura PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął uchwałę w sprawie wypłaty premii wynikowych i nagród uznaniowych za prace pracowników Biura PZG w 2017 r.

§2.

Zarząd PZG zatwierdził cele i zadania wynikowe oraz wysokość premii i nagród dla pracowników Biura PZG do realizacji w 2018 r.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki