Uchwała nr 42/2018 z dnia 17 września 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 17 września 2018 r.

 

UCHWAŁA NR 42/2018

z dnia 17 września 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie ustalenia reprezentacji PZG na WZD EGA w 2018 r.

§ 1.

Zarząd PZG oddelegowuje wiceprezesa Janusza Sikorę do reprezentacji PZG na walnym zgromadzeniu Europejskiej Federacji Golfa 14-17 listopada 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki