Uchwała nr 40/2018 z dnia 4 września 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

UCHWAŁA NR 40/2018

z dnia 4 września 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zmiany regulaminu Komisji Golfa Kobiecego oraz ogłoszenia naboru do Komisji Golfa Kobiecego nowej kadencji

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa, uchwala co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG dokonuje zmiany regulaminu Komisji Golfa Kobiecego. Tekst ujednolicony regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

  1. Zarząd PZG ogłasza otwarty nabór do Komisji Golfa Kobiecego nowej kadencji w dniach 4-25 września 2018 zgodnie z zasadami stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Za stronę administracyjną realizacji naboru odpowiada Biuro PZG.

§3.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki