Uchwała nr 39/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

UCHWAŁA NR 39/2018

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia kryteriów kwalifikacji do Igrzysk XXXVV Olimpiady Tokio 2020

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa, uchwala co następuje:

§ 1.

Na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich w Tokyo 2020, zatwierdzonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz Międzynarodową Federację Golfa, Polski Związek Golfa przyjmuje, bez wprowadzania dodatkowych norm, międzynarodową ścieżkę kwalifikacyjną dla reprezentantów Polski – członków i członkiń polskiej kadry narodowej – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki