Uchwała nr 37/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 czerwca 2018 r

 

Uchwała nr 37/2018

z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie ograniczenia liczby rund podwyższających HCP

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa, uchwala co następuje:

§ 1.

Przychylając się do wniosku Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG Zarząd PZG wprowadza ograniczenie liczby rund EDS podnoszących HCP w danym sezonie do 15. Powyżej tej liczby rozegrane rundy podwyższające nie będą wpływały na HCP.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki