Uchwała nr 36/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 czerwca 2018 r

 

Uchwała nr 36/2018

z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zmiany kapitana drużyny KN seniorek

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa, uchwala co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza zmianę Pani Kapitan reprezentacji seniorek na drużynowe ME seniorek 2018 z Pani Ewy Geritz na Panią Beatę Szmidt.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki