Uchwała nr 35/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 czerwca 2018 r

Uchwała nr 35/2018

z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie reprezentacji Zarządu PZG na turniejach PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa, uchwala co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza reprezentację Zarządu PZG na turniejach PZG według wykazu znajdującego się w tabeli poniżej:

Tabela 1 - turnieje-zarzad

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki