Uchwała nr 34/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 czerwca 2018 r

 

UCHWAŁA NR 34/2018

z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na zawody mistrzowskie

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa, uchwala co następuje:

§ 1.

Na podstawie regulaminu kadry narodowej PZG oraz przyjętych kryteriów kwalifikacyjnych zatwierdza się skład osobowy reprezentacji Polski na następujące zawody mistrzowskie:

  1.  Indywidualne ME Mężczyzn – Alejandro Pedryc
  2. Indywidualne ME Kobiet – Dorota Zalewska
  3. Drużynowe ME Mężczyzn, Dywizja 2 – Alejandro Pedryc, Philipp Pakosch, Jan Szmidt, Andrzej Wierzba, Jakub Matuszek, Jakub Urbański.
  4. Drużynowe MŚ Kobiet – Dorota Zalewska, Dominika Gradecka, Nicole Polivchak
  5. Drużynowe MŚ Mężczyzn – Alejandro Pedryc, Philipp Pakosch, Jan Szmidt
  6. European Young Masters – Anastazja Piechula, Bartosz Bogusz

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki