Uchwała nr 33/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 czerwca 2018 r

UCHWAŁA NR 33/2018

z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie uzupełnienia składu kadry narodowej PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa, uchwala co następuje:

§ 1.

Na wniosek trenera KN Zarząd PZG uzupełnia skład KN o następujących zawodników:

  1. Jakub Matuszek
  2. Amanda Majsterek

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki