Uchwała nr 30/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 30/2018

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów PZG

§ 1.

Przyznaje się patronat PZG następującym inicjatywom:

  1. Turniej Charytatywny Gramy dla Mistrza Tomasza Golloba
  2. Puchar Polski Longest Drive organizowane przez Golf Channel Polska
  3. Akademia Golfa Mazury G&CC w ramach projektu Warmia Mazury Golf Senior Open

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki