Uchwała nr 29/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 kwietnia 2018 r.

 

Uchwała nr 29/2018

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia kryteriów selekcji do reprezentacji seniorów i seniorek na Drużynowe ME

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza kryteria selekcyjne do reprezentacji seniorów i seniorek na drużynowe ME w 2018 r., które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Na funkcję kapitanów reprezentacji Polski powołuje się:

  1. Janusz Kazberuk – kapitan reprezentacji seniorów
  2. Ewa Geritz – kapitan reprezentacji seniorek

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki