Uchwała nr 28/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 28/2018

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia regulaminów turniejów PZG na sezon 2018 r.

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza regulaminy turniejów PZG na sezon 2018:

  1. Regulamin główny i regulaminy szczegółowe Turniejów Mistrzowskich PZG
  2. Regulamin Mistrzostw Regionów
  3. Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
  4. Regulamin Audi Junior Tour
  5. Regulamin Turnieju 25-lecia PZG

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki