Uchwała nr 25/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 16 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r

 

UCHWAŁA NR 25/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie uzupełnienia składu kadry narodowej PZG

§ 1.

Na wniosek trenera KN Zarząd PZG uzupełnia skład KN o zawodnika Nicolasa Tymińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki