Uchwała nr 24/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 15 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r

 

UCHWAŁA NR 24/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powierzenia zadań trenerów koordynatorów kadry wojewódzkich

§ 1.

Zarząd PZG powierza zadania trenerów koordynatorów kadr wojewódzkich następującym osobom:

  1. Janusz Mojsiewicz – województwo mazowieckie
  2. Piotr Świackiewicz – województwo dolnośląskie
  3. Maciej Zakrzewski – województwo śląskie
  4. Wacław Laszkiewicz – województwo pomorskie
  5. Tomasz Wiśniewski – województwo lubuskie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki