Uchwała nr 23/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 14 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r

UCHWAŁA NR 23/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyboru delegatów na WZD PKOl

§ 1.

Zarząd PZG oddelegowuje do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów PKOL następujące osoby:

  1. Marek Michałowski
  2. Grzegorz Puszkarski
  3. Bartłomiej Chełmecki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki