Uchwała nr 21/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 12 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r

 

UCHWAŁA NR 21/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia zasad kwalifikacji i weryfikacji sędziów PZG, skład kadry sędziowskiej oraz przyznania licencji sędziowskich na sezon 2018

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza zasady kwalifikacji i weryfikacji sędziów PZG, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarząd PZG zatwierdza skład licencjonowanej kadry sędziowskiej na sezon 2018, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki