Uchwała nr 20/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 11 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r

UCHWAŁA NR 20/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów PZG

§ 1.

Przyznaje się patronat PZG następującym inicjatywom:

  1. PGA Polska Tour
  2. GetResponse Cup
  3. KIG OPEN
  4. Space Open

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki