Uchwała nr 18/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 9 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

 

Uchwała nr 18/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie rozpatrzenia ofert i złożenia zamówienia na zakup sprzętu sportowego przez PZG w 2019 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na podstawie przesłanych do PZG ofert na zakup strojów i sprzętu sportowego Zarząd PZG dokonuje wyboru oferty firmy TIM SPORTS sc. – marki Callaway jako najkorzystniejszej cenowo.

§ 2

Partnerem Technicznym PZG na sezon 2019 zostaje marka Callaway.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki