Uchwała nr 17/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 8 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

 

Uchwała nr 17/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji problemowych zarządu PZG za 2017 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd zatwierdza:

1)     Sprawozdanie Komisji Golfa Kobiecego PZG za 2017 r., które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2)     Sprawozdanie Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG za 2017 r., które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3)     Sprawozdanie Komisji Sędziowskiej za 2017 r., które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki