Uchwała nr 16/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 16/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie Rankingu PZG 2018

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd zatwierdza zmiany w Regulaminie Rankingu Puchar Polski PZG. Tekst ujednolicony regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zatwierdza się listę turniejów rankingowych na sezon 2018. Lista turniejów wraz przyznanymi kategoriami rankingowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki