Uchwała nr 10/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 10/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia listy nagrodzonych z okazji 25-lecia PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek przewodniczącego Kapituły ds. Nagród i Odznaczeń z okazji 25-lecia PZG Bogusława Bila Zarząd PZG zatwierdza:

 1. Listę laureatów „Medalu 25-lecia PZG” wraz z uzasadnieniem:
 1. Bogusław Bil – uhonorowany za wieloletnią działalność na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów i organizację międzynarodowego czempionatu ESGA Poland 2017;
 2. Jerzy Dudek – uhonorowany jako ambasador i promotor golfa w mediach;
 3. Maria i Marek Gaikowie – uhonorowani za integrację środowisk seniorskich i organizację rozgrywek juniorskich;
 4. Krzysztof Góra – uhonorowany za wieloletnią  działalność jako Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG;
 5. Marzena i Krzysztof Gradeccy  – uhonorowani za całokształt działalności promocyjnej oraz wspieranie rozwoju golfa kobiecego;
 6. Marek Jelonek – uhonorowany za propagowanie gry w golfa wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 7. Andrzej Kaliński – uhonorowany za całokształt działalności na rzecz pola golfowego i klubu Amber Baltic Golf Club;
 8. Wacław Laszkiewicz – uhonorowany za całokształt pracy trenerskiej oraz rozwój golfa zawodowego
 9. Jolanta Makuch – uhonorowana za upowszechnianie wiedzy z zakresu reguł gry w golfa;
 10. Brygida Morańska – uhonorowana za wieloletnią działalność jako Przewodnicząca Komisji Golfa Kobiecego PZG;
 11. Michael O’Brien – uhonorowany za całokształt 14-letniej pracy jako trener kadry narodowej;
 12. Władysław Wojciech Kubiak – uhonorowany za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji golfa w woj. małopolskim;
 13. Elżbieta Panas – uhonorowana za zaangażowanie na rzecz rozwoju i promocji golfa kobiecego;
 14. Sławomir Piński – uhonorowany za wieloletnie zaangażowanie w rozwój i promocję golfa;
 15. Czesław Romankiewicz – uhonorowany jako nastraszy w Polsce gracz w golfa propagujący aktywny tryb życia wśród seniorów;
 16. Marek Sokołowski – uhonorowany za całokształt działalności na rzecz rozwoju PGA Polska;
 17. Bogdan Uliasz – uhonorowany za inicjatywę i zaangażowanie w budowę społecznego pola golfowego w Mikołowie;
 18. Jarosław Sroka – uhonorowany za profesjonalne organizowanie struktur golfa zawodowego w Polsce;
 19. Gilbert Heith – uhonorowany za wieloletnią działalność jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZG;
 20. Zbigniew Boniek/PZPN –  uhonorowany jako ambasador i promotor golfa w mediach;
 21. Maria i Kazimierz Mitukiewiczowie – uhonorowani za działalność na rzecz aktywizacji seniorów poprzez golf;
 22. Adrian Meronk – uhonorowany za wybitne osiągnięcia sportowe;
 23. Mateusz Gradecki – uhonorowany za wybitne osiągnięcia sportowe;
 24. Maksymilian Sałuda – uhonorowany za prekursorskie osiągnięcia sportowe w golfie amatorskim i zawodowym;
 25. Zbigniew Świrski – uhonorowany za całokształt działalności na rzecz promocji i rozwoju golfa w województwie zachodniopomorskim.

 

 1. Listę kandydatur do nagrody Ministra Sportu i Turystyki za „Zasługi dla sportu”  odpowiadającą liście osób wymienionych w rozdziale I niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem spełnienia warunków formalnych wynikających ze stosownego rozporządzeniu oraz dodatkowo, kandydaturę Jacka Gazeckiego.
 2. Listę byłych prezesów PZG jako laureatów „Medalu 25-lecia PZG:
 1. Waldemar Dąbrowski
 2. Piotr Kozłowski
 3. Andrzej Person
 4. Piotr Mondalski
 1.  Listę osób/organizacji jako laureatów jako laureatów „Medalu 25-lecia PZG” w kategorii sponsorów:
 1. Bank Citi Handlowy
 2. Audi
 3. Konsalnet
 4. Dr Irena Eris
 5. Paweł Olechnowicz
 6. Ronald Binkofski
 1. Adriana Meronka jako laureata „Pucharu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku stulecia odzyskania niepodległości”.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki