Komunikat w sprawie działalności komisji problemowych Zarządu PZG nowej kadencji

13 lipca 2018

Szanowni Państwo,

W dniu 25 czerwca 2018 r. Zarząd PZG podjął uchwałę o powierzeniu dotychczasowych, pełnionych obowiązków członkom komisji problemowych zarządu poprzedniej kadencji do czasu kolejnego posiedzenia Zarządu PZG, które zaplanowane zostało w I połowie września b.r. Do tego czasu, odpowiedni członkowie zarządu wg. swoich kompetencji, skompletują lub przedstawią propozycje składu komisji problemowych Zarządu nowej kadencji.

Pozdrawiam,

Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny
Polski Związek Golfa