Komunikat w sprawie ukonstytuowania się Zarządu PZG kadencji 2018-2022 oraz podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu

26 czerwca 2018

Dokument do pobrania TUTAJ.