UCHWAŁA NR 49/2017 z dnia 18 października 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

18 października 2017

UCHWAŁA NR 49/2017

z dnia 18 października 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się patronat honorowy inicjatywie pn. „Wygraj życie dla Boskich Matek”, w tym wydaniu okolicznościowego kalendarza charytatywnego.

§2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.­­­­­

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki