UCHWAŁA NR 47/2017 z dnia 5 października 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

5 października 2017

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 października 2017 r.

UCHWAŁA NR 47/2017

z dnia 5 października 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podejmuje decyzję w sprawie oddelegowania do udziału w kursie na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf, organizowanym przez AWF Warszawie w dniach 16-24 października 2017 na polu golfowym Lisia Polana, wiceprezesa PZG G. Puszkarskiego celem dokonania obserwacji i oceny organizacji kursu z ramienia zarządu PZG. Koszty udziału w/w osoby w szkoleniu pokrywa PZG.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki