UCHWAŁA NR 45/2017 z dnia 5 września 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

5 września 2017

UCHWAŁA NR 45/2017

z dnia 5 września 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powołania reprezentacji Polski na drużynowe ME seniorów i seniorek

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na podstawie przyjętych kryteriów zatwierdza się następujący skład reprezentacji Polski na zawody rangi drużynowych ME seniorów i seniorek:

  • Drużynowe ME Seniorek – Słowacja, Golf Resort Skalica – 5-9.09.2017                   
  1. Geritz Ewa – Pani Kapitan
  2. Morańska Brygida
  3. Panas Elżbieta
  4. Szmidt Beata
  5. Zemła Barbara
  • Drużynowe ME Seniorów – Szwecja, PGA Sweden National – 5-9.09.2017

§2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki