Komunikat Prezesa Zarządu w sprawie XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – II MP Juniorów Młodszych oraz I MP Młodzików

7 lipca 2017

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy ważny Komunikat Prezesa Zarządu w sprawie XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – II MP Juniorów Młodszych oraz I MP Młodzików

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią i zaangażowanie w realizację tego wydarzenia. Liczymy na możliwie maksymalną frekwencję juniorów na tym turnieju. Wszystkie koszty udziału pokrywa PZG – zawody są bezpłatne dla uczestników i trenerów.

Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny

Załącznik:

1. Pismo Prezesa Zarządu PZG w sprawie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży