UCHWAŁA NR 42/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

28 czerwca 2017

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 42/2017

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie powołania reprezentacji Polski w golfie na Letnią Uniwersjadę w Tajpei 2017

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zarząd PZG powołuje się reprezentację Polski na Letnią Uniwersjadę w Tajpei 2017 r. w następującym składzie:

1)      Iga Józefiak

2)      Amanda Majsterek

3)      Katarzyna Selwent

4)      Artur Dziugieł

5)      Jan Szałagan

6)      Jan Szmidt

7)      Marek Józefiak (kapitan drużyny żeńskiej)

8)      Michał Jadwisiak (kapitan drużyny męskiej)

9)      Piotr Dąbrowiecki (osoba dodatkowa w ekipie ds. organizacyjnych w przypadku przydzielenia jej miejsca przez ZG AZS).

  1. Członkowie reprezentacji pokrywają swój udział w zawodach we własnym zakresie – na koszt własny.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki