UCHWAŁA NR 38/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

28 czerwca 2017

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 28 czerwca 2017 r.

 

UCHWAŁA NR 38/2017

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie ustalenia zadań wynikowych dla pracowników biura PZG w 2017 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję w sprawie ustalenia zadań wynikowych dla pracowników biura PZG na 2017 r. oraz maksymalnej wysokości premii wynikowych za ich realizację.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki