UCHWAŁA NR 35/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

6 czerwca 2017

UCHWAŁA NR 35/2017

z dnia 6 czerwca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się patronat PZG turniejowi golfowemu pn. „Mistrzostwa Prawników i Adwokatów zaplanowanemu na 9-10 czerwca 2017 r.

§2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie.