UCHWAŁA NR 33/2017 z dnia 31 maja 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

31 maja 2017

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 31 maja 2017 r.

 

UCHWAŁA NR 33/2017

z dnia 31 maja 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie uzupełnienia składu kadry narodowej na 2017 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Michaela O’Briena trenera kadry narodowej powołuje się do kadry narodowej w roku 2017 r. następujących zawodników:

1)        Amanda Majsterek – KN seniorów

2)        Aleksandra Wiatr – KN juniorów

3)        Maksymilian Biały – KN juniorów

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki