UCHWAŁA NR 30/2017 z dnia 23 maja 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

23 maja 2017

UCHWAŁA NR 30/2017

z dnia 23 maja 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zmiany regulaminu Klubowych MP gr. B

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem klubów udziałem w Klubowych Mistrzostwach Polski gr. B powiększa się dopuszczalną liczbę uczestniczących w turnieju drużyn z 20 do 24. Zaktualizowany regulamin turnieju Klubowe Mistrzostwa Polski gr. B 2017 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia