UCHWAŁA NR 29/2017 z dnia 16 maja 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

19 maja 2017

UCHWAŁA NR 29/2017

z dnia 16 maja 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie powołania reprezentacji Polski na Indywidualne ME Mężczyzn 2017

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek trenera KN Michaela O’Briena powołuje się reprezentację Polski na Indywidualne ME Mężczyzn 2017 w składzie:

1) Mateusz Gradecki.

2) Jan Szmidta.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki