UCHWAŁA NR 24/2017 z dnia 9 maja 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

19 maja 2017

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 24/2017

z dnia 9 maja 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia kryteriów kwalifikacji do reprezentacji Polski na drużynowe ME seniorek oraz  seniorów 2017

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski na drużynowe ME seniorek oraz seniorów 2017 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Zarząd PZG powołuje na funkcje kapitanów reprezentacji Polski – Ewę Geritz (seniorki) oraz Janusza Antoniego Kazberuka (seniorzy).

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PZG nr 24-2017 z dnia 9 maja 2017 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki