UCHWAŁA NR 23/2017 z dnia 9 maja 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

19 maja 2017

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 23/2017

z dnia 9 maja 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie podziału „dzikich kart” na turniej Wrocław Open 2017

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyzna „dzikie karty” na Wrocław Open 2017 zawodnikom posiadającym licencję PZG na 2017 r. wg. następującej klasyfikacji.:

1)        1 karta – najwyżej sklasyfikowany zawodnik Mistrzostwa Polski Match Play 2017

2)        2 karty – dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników Międzynarodowych Mistrzostw Polski Mężczyzn 2017

3)        1 karta – najwyżej sklasyfikowany zawodnik Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorów 2017

4)        1 karta – najwyżej sklasyfikowany zawodnik Mistrzostw Polski Mid-Amatorów 2017

5)        1 karta – najwyżej sklasyfikowany zawodnik Mistrzostw Polski Seniorów 2017.

§ 2.

Zawodnikami uprawnionymi do uzyskania dzikich kart są osoby posiadające kartę HCP PZG na aktualny sezon w chwili uczestnictwa w zawodach objętych klasyfikacją bez względu na przynależność narodową. Jeżeli zawodnik uzyskał już wcześniej dziką kartą na dany turniej podczas wymienionych zawodów, to w takiej sytuacji karta przechodzi na kolejnego, najwyżej sklasyfikowanego golfistę w zawodach. Można zdobyć tylko jedną kartę na wskazany turniej i nie można jej przekazywać innym zawodnikom. W przypadku rezygnacji
z dzikiej karty, przechodzi ona na kolejnego najwyżej sklasyfikowanego zawodnika wg klasyfikacji końcowej w/w zawodów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki