UCHWAŁA NR 22/2017 z dnia 9 maja 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

19 maja 2017

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 9 maja 2017 r.

 

UCHWAŁA NR 22/2017

z dnia 9 maja 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Na wniosek Krzysztofa Góry przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZG dokonuje się wyboru oferty firmy TimSports S.C. dystrybutora marek Callaway oraz Stuburt.
  2. Na podstawie wybranej oferty dokonuje się zakupu strojów dla sędziów zgodnie
    z kosztorysem w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki