UCHWAŁA NR 17/2017 z dnia 22 marca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

22 marca 2017

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 17/2017

z dnia 20 lutego 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia regulaminów Turniejów Mistrzowskich PZG oraz Regulaminu Rankingu na 2017 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zarząd PZG zatwierdza regulaminy Turniejów Mistrzowskich na 2017:

a)      Regulamin Główny Turniejów Mistrzowskich PZG

b)      Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Match Play

c)      Regulamin Zawodów Klubowe Mistrzostwa Polski gr. A

d)      Regulamin Zawodów Klubowe Mistrzostwa Polski gr. B

e)      Regulamin Zawodów Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów

f)       Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Seniorów

g)      Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Mid-Amatorów

h)      Regulamin Zawodów Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów

i)        Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Młodzieżowców

j)        Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski HCP

k)      Regulamin Zawodów Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet

l)        Regulamin Zawodów Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn

m)   Regulamin Zawodów Klubowe Mistrzostwa Polski Seniorów

n)      Regulamin Zawodów PZG Masters

  1. Regulaminy Turniejów Mistrzowskich PZG stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

§ 2.

Zarząd PZG zatwierdza regulamin Rankingu PZG na 2017. Regulamin stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki