UCHWAŁA NR 6/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

16 stycznia 2017

Załącznik nr 6 do protokołu z obrad Zarządu PZG w dniu 16 stycznia 2017 r

UCHWAŁA NR 6/2017

z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zasad przyznawania „dzikich kart” na turniej Sierra Polish Open 2017

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

„Dzikie karty” dla zawodników na Sierra Polish Open 2017 będą przyznawane na podstawie następujących zasad:

1)        5 kart – PGA Polska

2)        4 karty – Mistrzowie Regionów 2017

3)        1 karta –Mistrz Polski Seniorów 2017

4)        1 karta –Mistrz Polski Mid-Amatorów 2017

5)        2 karty – Mistrz Polski Match Play 2017

6)        7 kart – do decyzji trenera kadry narodowej PZG

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki