UCHWAŁA NR 38/2016 z dnia 3 października 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

3 października 2016

UCHWAŁA NR 38/2016

z dnia 3 października 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się patronat PZG wydarzeniu pn. Dzień Nauczyciela z TOPGolf.pl.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki