UCHWAŁA NR 37/2016 z dnia 3 października 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

3 października 2016

UCHWAŁA NR 37/2016 

z dnia 3 października 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych klubu golfowego

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się poczet członków PZG Stowarzyszenie Golf Park Mikołów.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki