UCHWAŁA nr 30/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

29 sierpnia 2016

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 29 sierpnia 2016 r.

 UCHWAŁA nr 30/2016

 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie powołania reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy

 Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek trenera kadry narodowej PZG Zarząd powołuje następujący skład reprezentacji Polski na Drużynowe ME Juniorów, Dywizja 2:

1)        Alejandro Pedryc

2)        Philipp Pakosch

3)        Jakub Urbański

4)        Michał Bargenda

5)        Kamil Nowak

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki