UCHWAŁA nr 27/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

4 lipca 2016

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 4 lipca 2016 r.

UCHWAŁA nr 27/2016

 z dnia 4 lipca 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na LOTOS Polish Open 2016

 Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek trenera kadry narodowej zatwierdza się skład reprezentacji Polski na Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn LOTOS 2016:

1) Skład podstawowy:

 • Adrian Meronk
 • Mateusz Gradecki
 • Jan Szmidt Jr.
 • Oskar Zaborowski
 • Philipp Pakosch
 • Jakub Dymecki
 • Jakub Urbanski
 • Jakub Matusek
 • Michal Bargenda
 • Mikolaj Kniaginin

2) Lista zawodników rezerwowych:

 • Kamil Nowak
 • Andrzej Wierzba
 • Maks Bialy
 • Bruno Horst
 • Konrad Bargenda

§ 2.

Zawodnicy powołani do reprezentacji Polski otrzymują „dzikie karty” do gry w turnieju w ramach umowy zawartej pomiędzy PZG a ligą Pro Golf Tour.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki