UCHWAŁA nr 21/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

10 maja 2016

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 10 maja 2016 r

 UCHWAŁA nr 21/2016

 z dnia 10 maja 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie wyboru delegata PZG na WZD IGF

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG deleguje wiceprezesa Janusza Sikorę do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Międzynarodowej Federacji Golfa (IGF) organizowanym w 2016 r. w Meksyku podczas Drużynowych Mistrzostw Świata

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki