UCHWAŁA nr 15/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

5 kwietnia 2016

UCHWAŁA nr 15/2016

 z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przedłużenia ważności licencji sędziowskich oraz zwolnienia z egzaminu członków Komisji Sędziowskiej PZG

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Komisji Sędziowskiej przedłuża się obowiązywanie licencji sędziowskich wydanych w 2015 r.  do 30 kwietnia 2016 r., tj. o miesiąc kalendarzowy.

§ 2.

Członkowie Komisji Sędziowskiej otrzymują licencję sędziowska na 2016 r. z urzędu i są zwolnieni z egzaminu kwalifikacyjnego, ze względu na zaangażowanie w układanie pytań egzaminacyjnych i prowadzenie postępowania egzaminacyjnego.

§ 3.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki