Zasady powoływania reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Seniorek 2016

8 marca 2016

Od 30 sierpnia do 3 września 2016 roku, pole golfowe Sierra Golf Club będzie miejscem rywalizacji najlepszych europejskich drużyn seniorek. Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorek zgromadzą kilkanaście reprezentacji narodowych, w tym Polskę – gospodarza zawodów.

„To będzie pierwszy występ polskiej reprezentacji w Drużynowych Mistrzostwach Europy Seniorek. Mając w składzie najlepsze, polskie golfistki seniorki i dodatkowo występując na polu, które bardzo dobrze znamy z występów w Mistrzostwach Polski, wierzę że będzie to udany debiut” – zapowiada przewodnicząca Komisji Golfa Kobiet PZG Brygida Morańska.

Radości nie kryje reprezentująca Pomorze oraz klub Sierra GC Barbara Bobińska, p.o. koordynatora ds. seniorek Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów: „Oczywiście, że jest się z czego cieszyć – tak duże zawody w końcu w Polsce i to na dobrym i lubianym polu Sierra GC. Będzie to okazja nie tylko do sportowej rywalizacji, ale i do zapoznania się z wyjątkowymi i utytułowanymi zawodniczkami z zagranicy. Dla seniorek wyłonionych do reprezentacji  będzie to na pewno niesamowite przeżycie i wspaniały turniej. Dopełnimy wszelkich starań aby nasze koleżanki poznały polską gościnność”.

Poniżej pzredstawiamy zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski.

A. Ogólne zasady uczestnictwa

Reprezentacja Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorek 2016 składać się będzie z 6 grających zawodniczek i 1 rezerwowej. Reprezentantki Polski muszą spełniać następujące warunki:

 • amatorka wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited;
 • obywatelstwo polskie;
 • handicap równy 12,0 lub niższy;
 • ukończone 50 lat na dzień 30 sierpnia 2016 roku;
 • zgoda na uczestnictwo w zawodach oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów własnych pobytu (koszty wpisowego oraz opłaty turniejowej pokrywa PZG).

B. Kapitan Reprezentacji Polski

Na Panią Kapitan Reprezentacji Polski powołuje się Ewę Geritz, jako zwyciężczynię kategorii seniorek Rankingu PZG 2015. Do obowiązków Pani Kapitan należy prowadzenie drużyny oraz wyłonienie
i skompletowanie jej składu.

C. Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski

Do Reprezentacji Polski zostaną zakwalifikowane zawodniczki wg następujących zasad:

 1. Mistrzyni Polski Seniorek 2016  (ew. najlepsza polska zawodniczka Mistrzostw Polski Seniorek 2016). W przypadku braku zgody zawodniczki wyłonionej zgodnie z powyższą zasadą kwalifikację otrzymuje kolejna zawodniczka wg klasyfikacji końcowej zawodów.
 2. Najlepsza polska seniorka Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kobiet 2016. W przypadku braku zgody zawodniczki wyłonionej zgodnie z powyższą zasadą kwalifikację otrzymuje kolejna zawodniczka wg klasyfikacji końcowej zawodów.
 3. Trzy kolejne najlepsze zawodniczki na podstawie łącznej sumy uderzeń uzyskanych podczas:
 • Mistrzostw Polski Seniorek 2016.
 • Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kobiet 2016.
 1. Jedna z reprezentantek Polski otrzyma powołanie do składu na podstawie „dzikiej karty” przyznanej przez Panią Kapitan.
 2. W przypadku gdy skompletowanie reprezentacji Polski w oparciu o pkt. 1-3 nie będzie możliwe, zawodniczki zostaną zakwalifikowane na podstawie decyzji Pani Kapitan.
 3. Pani Kapitan staje się zawodniczką rezerwową w przypadku nie uzyskania kwalifikacji do składu reprezentacji Polski w oparciu o pkt. 1-3.

Fot. ESLGA