Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf zakończony

6 października 2015

W dniach 20-28 września na polu golfowym Lisia Polana odbył się po raz kolejny kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf, organizowany przez Akademię Wychowanie Fizycznego Józefa Piłsudskiego w porozumieniu z Polskim Związkiem Golfa.

W kursie wzięło udział 19 uczestników z rożnych części Polski: Białystok, Lublin, Bydgoszcz, a nawet ze Szczecina. Cześć teoretyczną i praktyczną poprowadził Arkadiusz Rutkowski Head Pro Lisiej Polany.

Uczestnicy kursu podkreślali, że taki kurs jest im potrzebny do prowadzenia samodzielnych zajęć golfowych, a także aby ugruntować już posiadaną wiedzę na temat golfa oraz zdobyć nową.

Błażej Siwiec z Białegostoku, nauczyciel wychowania fizycznego uczący na co dzień w Zespole Szkół Gastronomicznych, podkreślił że dzięki temu kursowi będzie mógł wprowadzić elementy golfa, do pracy z młodzieżą: „Sposób prowadzenia kursu był bardzo przystępny, wyczerpująco omawiający zagadnienia praktyczne i teoretyczne”.

Natomiast Paweł Pałaszyński z Bydgoszczy, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 podkreślił, że zdobyte umiejętności oraz uprawnienia potrzebne są do pracy z dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w ramach Olimpiad Specjalnych.

„Chciałbym tez stworzyć ligę międzyszkolną na polu golfowym w Bydgoszczy i tym samym wprowadzić golfa do szkoły jako koło zainteresowań” – dodał Pałaszyński.

Wyrazy zadowolenia padły również z ust menadżer KG Lisia Polana Ewy Wołowiec: „Cieszymy się bardzo, że coraz więcej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych dzięki takim ambasadorom jak nasi kursanci, będzie mogło zapoznać się tą wspaniałą dyscypliną sportu”.

Fot. PZG