UM Poznania otwiera dialog techniczny w sprawie budowy pola golfowego

6 października 2015

W związku z co raz większą popularnością golfa władze Miasta Poznania ogłosiły procedurę dialogu technicznego, której celem będzie uzyskanie informacji od podmiotów specjalizujących się w budowie i zarządzaniu polami golfowymi. Wnioski z postępowania będą mogły posłużyć do oceny możliwości utworzenia parku golfowego w proponowanej przez miasto lokalizacji.

Nowe pole golfowe mogłoby powstać w zachodniej części Poznania w obrębie Krzyżowniki, niedaleko ulic Polanowskiej oraz Słupskiej. Powierzchnia terenu przeznaczona pod pole golfowe wynosi blisko 59 ha. W tym celu Miasto wszczęło procedurę dialogu technicznego „Realizacja 18-dołkowego mistrzowskiego pola golfowego w Poznaniu”. Celem dialogu jest rozeznanie rynku w zakresie partnerów, którzy mogliby zrealizować inwestycję i nią zarządzać, oszacowanie jej opłacalności i ostateczne sformułowanie opisu zamówienia.

„Chcemy wypracować koncepcję realizacji inwestycji, która będzie odpowiadała potrzebom przyszłych użytkowników pola golfowego, inwestora oraz Miasta” – mówi Bartosz Guss dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Procedura dialogu ograniczona jest do podmiotów, które mają doświadczenie w realizowaniu projektów w co najmniej jednym z poniżej wymienionych zakresów:

  • realizacja projektów o charakterze sportowym o wartości co najmniej 2 mln zł,
  • zaprojektowanie co najmniej jednego pola golfowego,
  • wybudowanie co najmniej jednego pola golfowego,
  • zarządzanie polem golfowym lub inwestycją o zbliżonym charakterze.

Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać drogą elektroniczną (zp@um.poznan.pl) czy pisemnie na adres:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Wnioski będą przyjmowane do 23 października do godziny 15:30.

Szczegółowe zasady prowadzenia dialogu technicznego zostały zawarte w regulaminie znajdującym się TUTAJ.

Fot. strzalynafairwayu.pl, rys. UM Poznań